Get In Touch

autem@utem.edu.my

Have questions?
Drop us a line & we’ll get back to you!

+606 555 2000

Want to call?
Please feel free to call anytime!

+606 555 2000

Any document to fax?
Just send it whenever you wish.

PUSAT PENGURUSAN ALUMNI & KEBOLEHPASARAN GRADUAN
PEJABAT PENOLONG NAIB CANSELOR, JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
DURIAN TUNGGAL, MELAKA

Follow AUTeM Now